# Tên Level
1 TràĐá 98
2 Kimono 97
3 BảoBảo 95
4 ThiênTử 95
5 TAX 95
6 HADES 94
7 KiếmTiếu 93
8 ZzTiêuDaozZ 92
9 KhấuTrọng 92
10 DếLỳLợm 92